Ogrodnictwo – hobby

Mogą to być suche i prze­wiewne piwnice, garaże czy werandy gdzie temperatura nie spada poniżej 0°C. W zależności od gatunku zakres temperatur w czasie przechowywania wynosi 2-15°C. Najlepsze do prze­chowywania cebul czy kłączy są płytkie ażurowe skrzynki zapewniające stały dostęp po­wietrza zarówno z wierzchu jak i od spodu. Trwałe części podziemne niektórych gatunków wymagają przechowywania w lekko wilgotnym torfie, trocinach lub piasku, co chroni je przed wysychaniem.

Ponieważ pozostają w pomieszczeniach przez okres zimy, należy w tym czasie systematycznie sprawdzać ich zdrowotność i natychmiast odrzucać i niszczyć wszystkie egzempla­rze z objawami chorobowymi a zwłaszcza te pleśniejące i gnijące. Unikniemy wówczas dalszego masowego rozprze­strzeniania się chorób grzybo­wych lub bakteryjnych.
Przez cały czas kontro­lujemy także wilgotność pod­łoża, w którym są przechowy­wane. Gdy bulwy, kłącza lub karpy marszczą się i wysychają, należy podłoże niezbyt obficie podlać.
W czasie zimy musimy także kontrolować zdrowot­ność niektórych zielnych roślin wieloletnich, które nie zapadają w stan spoczynku i nie są w stanie w naszym klimacie przetrwać zimy na zewnątrz. Muszą zimować w pomieszczeniach zabezpie­czonych przed mrozem. Należą do nich znane rośliny balkonowe i rabatowe: pelargonie, fuksje, bielunie, irezyny, lantany, argyrantema krzewiasta, kocanki włochate, plektrantus.

Comments are closed.